Obavijest korisnicima usluga Zavoda

Poštovani korisnici usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, obavještavamo vas da, bez obzira na novonastalu epidemiološku situaciju uzrokovanu virusom COVID-19, sve Službe i analitički laboratoriji rade normalno i u mogućnosti su vam pružiti svaku uslugu te odgovoriti na sve Vaše upite.

Laboratoriji Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju (laboratoriji za analize voda i laboratoriji za analize hrane i predmete opće uporabe) rade svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati te su vam njihovi djelatnici na rapolaganju za sve upite i dostavu uzoraka. 

http://www.stampar.hr/hr/odjel-za-zdravstvenu-ispravnost-i-kvalitetu-voda

http://www.stampar.hr/hr/odjel-za-zdravstvenu-ispravnost-i-kvalitetu-hrane-i-predmeta-opce-uporabe