Novosti

Europska zdravstvena anketa 2014.

U tijeku je provedba istraživanja “Europska zdravstvena anketa” (drugi val) u svim zemljama članicama Europske unije (EHIS). U istraživanje za područje grada Zagreba uključen je Odjel za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo našeg Zavoda. Kao punopravna članica EU, Hrvatska je dužna provesti ovo istraživanje temeljem uredbe pod nazivom...

Sudjelovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u provedbi Nacionalne strategije Vlade Republike Hrvatske za uključivanja Roma za razdoblje 2013. – 2020. godine

Zdravstvena radionica u Kozari Boku
Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar“ sudjeluje u provedbi Nacionalne strategije Vlade Republike Hrvatske za uključivanja Roma za razdoblje 2013. – 2020. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalne strategije za razdoblje 2013. - 2015. godine. U suradnji s Vijećem romske nacionalne...

Aedes japonicus, nova invazivna vrsta komaraca na području Hrvatske

Prvi nalaz vrste Aedes japonicus u Hrvatskoj i prvi nalaz Aedes albopictus na području Krapinsko-zagorske županije! U okviru javnozdravstvenih mjera zaštite, Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD) Službe za epidemiologiju Zavoda istražuje i prati vrste komaraca na području grada Zagreba te potencijalnu opasnosti koju komarci...

Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove (akademska godina 2014./2015.)

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2014./2015. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i sveučilišne medicine prema priloženom popisu (PDF). Molimo studente da Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u...

Stranice