Potpisan sporazum o znanstveno - nastavnoj suradnji s DIU Libertas međunarodnim sveučilištem

Ravnatelj Zavoda dr. Zvonimir Šostar i predsjednik DIU Libertas međunarodnog sveučilišta dr. sc. Duško Pavlović potpisali su sporazum o znanstveno - istraživačkoj i nastavnoj suradnji te zajedničkom izvođenju nastave na preddiplomskom studiju Socijalne gerontologije i poslijediplomskom studiju Menadžmenta kvalitete u zdravstvu. Sklapanjem ovog sporazuma Zavod postaje nastavna baza DIU Libertas sveučilišta u provođenju dijela nastave.