Kalendar Gerontoloških tribina/stvaraonica, radionica i 3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem u 2016. godini

I tijekom 2016. godine Centar za zdravstvenu gerontologiju NZJZ "Dr. Andrija Štampar" organizira Gerontološke tribine/stvaraonice i radionice, kao i 3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem.

 

Planirani kalendar događanja

1. Gerontološka stvaraonica/radionica, 23. veljače 2016. (utorak) - Akademik Zijad Duraković: Osnovne smjernice gerijatrijske farmakoterapije

2. Gerontološka radionica/stvaraonica, 22. ožujka 2016. (utorak)

Jubilarna 200. Gerontološka tribina, 12. travnja 2016. (utorak)

Gerontološka radionica/stvaraonica, 24. svibnja 2016. (utorak)

3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim  sudjelovanjem, 16. do 18. studeni 2016. (Opatija)

 

Sve informacije vezano uz navedena događanja dostupne su Centru za zdravstvenu gerontologiju Zavoda, pozivom na broj telefona 01/ 46 96 164, a kontakt osoba je Marica Lukić, dipl. med. techn..

Centar za zdravstvenu gerontologiju NZJZ ,,Dr. Andrija Štampar“ - Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba