Hrvatski Dan mimoza - 7. Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice, 17. siječnja 2015. i 9. Europski tjedan prevencije raka vrata maternice, 25. do 31. siječnja 2015.

Tijekom slijedećeg tjedna u Hrvatskoj, kao i diljem Europe, po deveti put obilježava se Europski tjedan prevencije raka vrata maternice. Cilj brojnih organiziranih događanja tijekom tog tjedna je podizanje svijesti, kako opće javnosti, tako i zdravstvenih radnika i političara, o navedenom zdravstvenom problemu. 17. siječnja ujedno je i Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice. Ovom prigodom podsjetit ćemo građanke o važnosti preventivnog programa te širu javnost informirati o provođenju Programa u gradu Zagrebu tijekom 2014. godine.
 
Rak vrata maternice jedna je od rjeđih novotvorevina, koja ako se otkrije u ranoj fazi razvoja može potpuno izliječiti, a ne samo zaliječiti. Uzročno je povezan s HPV infekcijom (Humani papiloma virus visokog rizika). U početnom stadiju raka vrata maternice simptoma najčešće nema. Kod razvijenog raka simptomi su nespecifični: nepravilno krvarenje, krvarenje između dva menstrualna ciklusa, krvarenje nakon spolnog odnosa, neuobičajeni iscjedak i bolovi u donjem dijelu trbuha. Po pojavnosti rak vrata maternice je drugo sijelo raka žena u dobi od 40 do 49 godina te treće sijelo žena u dobi od 30 do 39 godina. 2012. godine u Hrvatskoj je oboljelo 320 žena (stopa 14,4/100.000). 2013. godine umrlo je 127 žena (stopa 5,7/100.000). Oportunistički probir Papa testom u Hrvatskoj provodi se već 60ak godina. Takvim pristupom mnogim se ženama Papa test nepotrebno ponavlja, dok druge nikada ne pristupaju pregledu. Uvođenjem organiziranog programa probira krajnji cilj je postepeno potpuno ukidanje oportunističkog probira. Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice treći je Nacionalni program, nakon Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva, koji se provodi u Hrvatskoj od studenog 2012. godine. Programom su obuhvaćene žene u dobi od 25 do 64 godine.
 
U Republici Hrvatskoj svaka osoba ženskog spola starija od 15 godina i osigurana pri HZZO-u ima pravo izabrati ginekologa Primarne zdravstvene zaštite. Žene kojima nije poznato ime i prezime ginekologa mogu se informirati pri jednoj od ispostava HZZO-a.
 
Tijekom tri godine od početka programa, 224.000 žena dobit će na adresu stanovanja pismo kojime se pozivaju na preventivni ginekološki pregled. Pozivno pismo sadržava: letak kojime se žene informiraju o Nacionalnom programu, ime i prezime ginekologa s radnim vremenom i brojem telefona na koji se mogu naručiti na pregled te kupovnicu koju su obavezne ponijeti. Glavna metoda probira – dijagnostike promjena na vratu maternice je konvencionalni Papa test. Papa test je jednostavna, neinvazivna pretraga kojom se uzima obrisak rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice. Bolest se sporo razvija i potrebno je dugo vremena da se promijenjene stanice razviju u rak. Zbog toga je interval od tri godine kod zdravih žena dovoljan da se promjene zamijete u začetku. Žene s urednim nalazom PAPA testa bit će ponovno pozvane u Nacionalni program za tri godine, a žene s abnormalnim nalazom ginekolog će obavijestiti o daljnjim postupcima kontrole i potrebnog liječenja. U gradu Zagrebu preglede provodi 50 specijalista ginekologa na razini Primarne zdravstvene zaštite (ugovorenih timova HZZO-a). Tijekom dvije godine provođenja programa (2013. i 2014. godine) u gradu Zagrebu pozvano je 125.000 žena. U Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ vraćeno je 10.000 (8%) pozivnih pisama. Pisma se dostavljaju isključivo na adresu stanovanja navedenu na zdravstvenoj iskaznici. 10.000 žena time nisu obaviještene o mogućnosti sudjelovanju u Nacionalnom preventivnom programu te što je najvažnije potencijalno su ugrozile svoje zdravlje. Ovim putem apeliramo na građanke da nastupom svake izmjene osobnih podataka, promjena prezimena ili adrese stanovanja, zatraže izdavanje nove zdravstvene iskaznice, odnosno dostave nove podatke ispostavi HZZO-e. Sva tri preventivna nacionalna programa temelje se na pozivanju korisnika putem pisma prema mjestu prebivališta, a osim što je izmjena osobnih podataka zakonska obaveza, u ovom slučaju jedan je od mehanizama brige o vlastitom zdravlju.
 
Tijekom 2013. i 2014. godine na preventivni pregled odazvalo se ukupno 12.500 žena odnosno 10% žena koje su dobile pozivno pismo. Broj obavljenih preventivnih pregleda zabrinjavajuće je malen. Kako se pored organiziranog programa probira paralelno provede i oportunistički probir Papa testom (redovan ginekološki pregled) podaci o obuhvatu nisu relevantni pokazatelji učinkovitosti. Ipak njihov utjecaj zbog ulaganja znatnih financijskih sredstava utjecat će na daljnje moguće odluke o održivosti Programa. Značajno je istaknuti kako se djelatnost ginekologije ističe s najvećim udjelom specijalističkih pregleda ostvarenim upravo u privatnim specijalističkim ordinacijama (25% svih ginekoloških pregleda). U 2012. godini ostvareno je 55.000 privatnih specijalističkih pregleda u gradu Zagrebu. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 2014. godine dostupna je najsuvremenija dijagnostička metoda za rano otkrivanje početnih stadija raka vrata maternice - tekućinska citologija (LBC - Liquid Based Cytology). Glavne prednosti metode su što se iz jednog uzorka obriska vrata maternice dobivaju dva testa - citološka analiza i mikrobiološka analiza - PCR na HPV visokog rizika. Rezultati testa dostupni su za 7 dana! Metoda je osjetljivija od klasičnog PAPA testa što znači da je manji udio lažno negativnih nalaza.
 
Molimo žene da po primitku poziva dogovore termin pregleda kod svog izabranog ginekologa. Ukoliko ste pregled u protekloj godini obavili kod privatnog ginekologa ili zbog određenog razloga niste u mogućnosti sudjelovati, molimo Vas da ispunjenu izjavu dostavite svome ginekologu odnosno u Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.
 
Sve informacije o Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka vrata maternice možete pročitati na našim stranicama ovdje.
 
Autorica članka: Maja Marić Bajs, dr. med., specijalist javnog zdravstva, koordinatorica za Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u gradu Zagrebu