3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 15. do 17. studeni, 2016.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se od 15. do 17. studenog, 2016. godine održati u Opatiji. Organizatori ovog prestižnog Kongresa su Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a, Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Centar za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba i Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. 

Prema iskazanom interesu, na Kongresu očekujemo više od 550 sudionika iz naše zemlje i inozemstva, a pozivu za sudjelovanje već se sada odazvao i značajan broj pozvanih predavača, eminentnih stručnjaka iz područja gerontologije i gerijatrije iz Europe i Hrvatske.

Glavne teme kongresa:

  1. Gerontologija u Europi i Hrvatskoj – interdisciplinarni pristup u zaštiti zdravlja starijih osoba uz razvoj geroprofilakse;

  2. Gerijatrija i gerijatrijska zdravstvena njega u Hrvatskoj i Europi s konkretnim primjerima iz prakse i projekcija gerijatrijske zdravstvene skrbi;

  3. Gerontostomatologija;

  4. Razvoj gospodarstva i mirovinski fondovi te gerontotehnologija;

  5. Znanstvene spoznaje o teorijama starenja. 

Gornje glavne teme s brojnim podtemama omogućuju zadovoljenje i užih interesnih interdisciplinarnih područja gerontološke i gerijatrijske djelatnosti u suglasju s europskom i hrvatskom gerontološkom i gerijatrijskom doktrinom. Cilj i svrha ovog prestižnog kongresa je unaprjeđenje zaštite zdravlja starijih osoba, kao i unaprjeđenja sustava zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, gospodarstva, mirovinskog fonda, turizma i znanosti u primjenjenoj gerontologiji.

Kongres će omogućiti razmjenu iskustava i znanja među stručnjacima različitog profila iz gerontološke i gerijatrijske djelatnosti te biti putokaz i poticaj daljnjeg razvoja gerontologije i gerijatrije kao struke.

Renomirani stručni gosti, suvremena tematika i značajan broj sudionika svrstavaju ovaj kongres među najznačajnije skupove u našoj zemlji u 2016. godini. 

Na internetskoj stranici 3. Hrvatskog gerontološkog i gerijatrijskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem www.gerontology2016.com možete pronaći detaljnije informacije.

Program Kongresa