202. Gerontološka tribina "Primjena lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije i genitourinarnog sindroma u menopauzi", 14. ožujka 2017.

Pozivamo vas na 202. Gerontološku tribinu s temom "Primjena lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije i genitourinarnog sindroma u menopauzi", koja će se održati u utorak, 14. ožujka 2017. godine s početkom u 13.00 sati u Velikoj dvorani NZJZ ""Dr. Andrija Štampar", Mirogojska c. 16.

Predavač je prof. dr. sc. Ivan Fistonić, dr. med. 

Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora fizioterapeuta i Hrvatska komora zdravstvenih radnika boduju 202. Gerontološku tribinu.