201. Gerontološka tribina: "Kreativna psihofarmakoterapija u starijoj dobi", 21. veljače 2017.

Centar za zdravstvenu gerontologiju - Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba poziva Vas na 201. Gerontološku tribinu s temom "Kreativna psihofarmakoterapija u starijoj dobi". Tribina će se održati 21. veljače 2017. godine (utorak) u vremenu od 13,00 do 14,00 sati u Velikoj dvorani Zavoda.

Predavanje će održati prof. dr. sc. Miro Jakovljević, dr. med., pročelnik Zavoda za integrativnu psihijatriju KBC Zagreb.

Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora fizioterapeuta i Hrvatska komora zdravstvenih radnika boduju 201. Gerontološku tribinu.

Nastavno na tribinu održat će se i redovita godišnja Skupština Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora.

Poziv - 201. Gerontološka tribina