Ekotoksikološka ispitivanja

Ekotoksikološka ispitivanja predmeta opće uporabe

Ispitivanja predmeta opće uporabe (sredstva za pranje i čišćenje) uključuju ispitivanja na organizmima vodenu buhu (Daphnia magna) i algu (Selenastrum capricornutum), a u svrhu procjene utjecaja ispitivanoga proizvoda na organizme vodenog ekosustava. 

 

Biološka razgradnja predmeta opće uporabe

Biološka razgradnja predmeta opće uporabe (sredstva za pranje i čišćenje koja sadrže tenzide) uključuje analize biološke razgradnje koje su dio analiza zdravstvene ispravnosti u nadležnosti Ministarstva zdravlja.

Prema zahtjevu stranke, također se provode i kao samostalne analize. Osobitost tih testova je njihovo trajanje (28 dana), kako bi se odredilo vremensko razdoblje u kojem se ispitivani proizvod razgradi do svojih konačnih produkata (CO2 i vode).

Ekološka prihvatljivost sredstava procjenjuje se na temelju sljedećih istraživanja: 

  • kiselost/alkalnost;

  • kemijska i biokemijska potrošnja kisika (BPK5, KPK);

  • toksičnost na bakterije aktivnog mulja;

  • toksičnost na slatkovodnu planktonsku algu Pseudokirchneriella subcapitata;

  • toksičnost na vodeni organizam Daphnia magna;

  • sadržaj ugljikovodika u vodi nakon deemulgiranja i određivanje biološke razgradivosti proizvoda.

 

Naručitelj analize dostavlja zahtjev za analizu s imenom i sjedištem poduzeća, OIB-om i brojem žiro-računa. Imate li dodatnih pitanja vezano uz naše usluge i financijske troškove analize, kontaktirajte nas telefonom na broj 385 1 46 96 254 ili na adresu elektroničke pošte lea.ulm@stampar.hr, radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,00 sati. Stranke primamo prema dogovorenom terminu.