Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice - 3. krug

U rujnu 2014. godine započinje 3. krug pozivanja žena na preventivne ginekološke preglede u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice. Program je započeo u studenom 2012. godine kao treći Nacionalni program, nakon Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva. Koordinacija Programa na razini grada Zagreba provodi se unutar novoosnovanog Centra za reproduktivno zdravlje Službe za javno zdravstvo Zavoda. Tijekom dvije godine u gradu Zagrebu na preventivni pregled pozvano je 130.000 žena, koje na ginekološkom pregledu nisu bile duže od tri godine.

Godišnje u Hrvatskoj od raka vrata maternice obolijeva 400, a umire više od 100 žena. Redovitim ginekološkim pregledima moguće je otkriti promjene na vratu maternice u znatno ranijim stadijima, u kojim je bolest izlječiva uz potpuno očuvanje zdravlja žene.

U pozivnom pismu nalazi se informativni i edukativni letak te ime, prezime i radno vrijeme ginekologa kod kojeg žene mogu ostvariti pregled. Također priložena je kupovnica – dokument koji zamjenjuje uputnicu i žene su je obavezne ponijeti na pregled. U gradu Zagrebu preglede provodi 49 specijalista ginekologa Primarne zdravstvene zaštite (ugovorenih timova HZZO-a).

 

Molimo sve žene, koje su primile pozivno pismo na kućnu adresu, da se odazovu pozivu i kod svog izabranog ginekologa dogovore pregled.

Ako ste pregled u protekloj godini obavili kod privatnog ginekologa ili zbog određenog razloga niste u mogućnosti sudjelovati, molimo Vas da ispunjenu izjavu dostavite u Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Za individualno savjetovanje možete se naručiti na besplatni info telefon 0800 200 166.