Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice treći je pokrenuti Nacionalni program u Hrvatskoj i provodi se od studenog 2012. godine.

Rak vrata maternice je značajan javnozdravstveni problem u svijetu i kod nas. Po pojavnosti rak vrata maternice je drugo sijelo raka žena u dobi 40 do 49 godina te treće sijelo žena u dobi 30 do 39 godina. 2011. godine u Hrvatskoj je od ove bolesti oboljela 321 žena (stopa 12,4/100.000), a umrlo je 111 žena (stopa 3,5/100.000). S druge strane rak vrata maternice je jedna od rjeđih novotvorina koja se otkrivena u ranoj fazi razvoja može potpuno izliječiti.

Oportunistički probir Papa testom u Hrvatskoj se provodi već 60-ak godina. Takvim pristupom mnogim se ženama Papa test nepotrebno ponavlja, dok druge nikada ne pristupaju pregledu. Uvođenjem organiziranoga programa probira krajnji cilj je postepeno potpuno ukidanje oportunističkog probira.

Glavna metoda probira – dijagnostike promjena na vratu maternice – jest konvencionalni Papa test. Papa test je jednostavna, neinvazivna pretraga kojom se uzima obrisak rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice. Bolest se sporo razvija i potrebno je dugo vremena da se promijenjene stanice razviju u rak. Zbog toga je interval od tri godine kod zdravih žena dovoljan da se promjene zamijete u začetku.

Tijekom tri godine (2012. – 2015.) na preventivni ginekološki pregled u gradu Zagrebu pozvat ćemo 224.000 žena. Sve žene dobit će na adresu stanovanja pismo kojim se pozivaju na preventivni ginekološki pregled. Pozivno pismo sadrži: edukativni letak kojim se žene informiraju o Nacionalnom programu i karcinomu vrata maternice, ime i prezime ginekologa s radnim vremenom i brojem telefona na koji se mogu naručiti na pregled te kupovnicu – zamjenu za klasičnu uputnicu koju predaju ginekologu i obavezne su je ponijeti. Ako žena nema izabranog ginekologa dobit će popis ginekologa u gradu Zagrebu kod kojih je moguće obaviti preventivni pregled.

U gradu Zagrebu u 2014. godini preventivne ginekološke preglede provodi 49 specijalista ginekologa na razini Primarne zdravstvene zaštite. Žene s urednim nalazom Papa testa bit će ponovno pozvane u Nacionalni program za tri godine, a žene s abnormalnim nalazom ginekolog će obavijestiti o daljnjim postupcima kontrole i potrebnog liječenja.

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ otvorena je linija besplatnoga telefona0800 200 166 na kojoj se građanke mogu informirati vezano uz provedbu Preventivnoga programa. Molimo građanke da na navedeni broj jave izmjenu prezimena, adrese stanovanja ili trenutnog boravišta kako bi poziv mogle dobiti na pravovaljanu adresu.

Ukoliko ste pregled u protekloj godini obavili kod privatnog ginekologa ili zbog određenog razloga niste u mogućnosti sudjelovati ispunjenu izjavu dostavite u Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ ili nazovite na besplatan telefon kako biste kasnije ponovno mogli biti uključeni u Program.