Međunarodni dan gluhih, 26. rujna 2015. i Tjedan gluhih i nagluhih osoba, 21. do 27. rujna 2015.

Međunarodni tjedan (Dan) gluhih obilježava se u cijelom svijetu svake godine posljednjeg tjedna u rujnu. Cilj obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih je podizanje svijesti javnosti o specifičnim problemima i potrebama gluhih osoba, što je jedna od temeljnih pretpostavki za poboljšanje njihova položaja u društvu i kvalitete života. Posljedica senzibilizacije javnosti bila bi upoznavanje i pronalaženje načina za rješavanje te specifične problematike. Provedene aktivnosti rezultirat će i boljom educiranošću gluhih osoba o sredstvima koja su korisna za njihovu bolju i jednostavniju komunikaciju, čime je omogućena integracija u širu društvenu zajednicu i poboljšana kvaliteta života te populacije. Organizacije širom svijeta različitim aktivnostima i kampanjama nastoje privući pažnju javnosti na probleme s kojima se suočavaju gluhe osobe. Taj tjedan također podiže solidarnost među samim gluhim osobama i njihovim pomagačima te se koristi za stimuliranje većih napora u promicanju prava gluhih osoba širom svijeta na boljem obrazovanju i većem zapošljavanju.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog tjedna gluhih je: „Uz pravo na znakovni jezik, naša djeca mogu!“. Sukladno trendu inkluzije djece s teškoćama u razvoju u redovni obrazovni sustav te Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku, u Hrvatskoj sve više gluhe djece pohađa redovnu nastavu uz podršku komunikacijskog posrednika.

Svjetska federacija gluhih (WFD) je međunarodna nevladina organizacija koja predstavlja oko 70 milijuna gluhih osoba širom svijeta. Procjenjuje se da više od 80% od 70 milijuna gluhih osoba živi u zemljama u razvoju, gdje su vlasti rijetko upoznate s njihovim potrebama i željama. Svjetska federacija gluhih (WFD) započela je obilježavanje Međunarodnog dana gluhih još 1958. godine, a Međunarodni tjedan gluhih utemeljen je odlukom na II. Svjetskom kongresu gluhih u Zagrebu. Priznata od Ujedinjenih naroda (UN) kao i njihove organizacije, WFD blisko surađuje s UN-a i njegovim različitim agencijama u promicanju ljudskih prava gluhih osoba u skladu s načelima i ciljevima Povelje UN-a, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i drugim općim aktima i preporukama UN-a i njegovih specijaliziranih agencija. Kada je potrebno, WFD primjenjuje posebne pravne ili upravne mjere kako bi osigurala gluhim osobama mogućnost da u svakoj zemlji imaju pravo na očuvanje vlastitog znakovnog jezika, svoje organizacije te kulturne i druge aktivnosti. Prioriteti za gluhe osobe u zemljama u razvoju su prava na znakovni jezik te ostvarenje jednakih mogućnosti u svim sferama života, uključujući pristup obrazovanju i informacijama. 

Hrvatski sabor izglasao je Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluho slijepih osoba u Republici Hrvatskoj (NN 82/15). Zakonom se propisuje pravo na korištenje, informiranje i obrazovanje na hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacija koji odgovaraju individualnim potrebama svim gluhim, gluho slijepim osobama, kao i drugim osobama s komunikacijskim teškoćama kod kojih je zbog funkcionalnih oštećenja komunikacija govorom otežana ili ne postoji. Svrha provedbe navedenog je izjednačavanje mogućnosti pristupa socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju te omogućavanje ravnopravnog ostvarivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Događanja

Obilježavanje Međunarodnog dana gluhih pod pokroviteljstvom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, održat će se subotu, 26. rujna 2015. na Cvjetnom trgu od 11:00 do 13:00 sati. Tom prigodom Savez gluhih i nagluhih osoba Grada Zagreba predstavit će svoj rad, okupiti predstavnike udruga osoba s invaliditetom te predstavnike gradskih i državnih upravnih tijela, a sve kako bi ih upoznali sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluho slijepih osoba u Republici Hrvatskoj, kao i obvezama provođenja Zakona. U navedeno je uključena i lokalna samouprava. Također, upozorit će na povećani broj starijih gluhih osoba kojima je potrebna kvalitetna i organizirana skrb. 

Članak pripremila: Marija Škes, mag. educ. reh., voditeljica Odsjeka za zdrave stilove života, Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo