Međunarodni dan djeteta, 1. lipnja 2017.

Međunarodni dan djeteta, 1. lipnja 2017.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” i suradnicima organizira javnozdravstvenu akciju “Volonteri u parku”.

Cilj je ove akciji na prigodan, djeci blizak način organizirati druženje u slobodno vrijeme uz aktivnosti usmjerene očuvanju zdravlja, socijalnoj integraciji i međugeneracijskoj solidarnosti. Predviđene aktivnosti uključuju motoričke i edukativne igre, radionice o pravilnoj prehrani, prvoj pomoći, aktivnosti za razbijanje stigmi i straha od liječnika.

Pozivamo Vas da se u četvrtak, 1. lipnja od 16:00 do 18:00 sati uključite u ovu akciju i svojim aktivnim sudjelovanjem doprinesete obilježavanju Međunarodnog dana djeteta.

Plakat događanja

Program događanja