Međunarodni dan borbe protiv ambrozije, 24. lipnja 2017.

ambrozija

S prvom ljetnom subotom krenimo u borbu protiv ambrozije

Međunarodni dan borbe protiv ambrozije, 24. lipnja 2017.

Prva ljetna subota proglašena je Međunarodnim danom ambrozije (International Ragweed Day, IRD). Na Skupštini Međunarodnog udruženja za ambroziju (International Ragweed Society, IRS), održanoj 6. listopada 2011. godine, izabran je navedeni dan.

Kriterij za odabir navedenog dana je rani vegetacijski stadij biljke koji pruža dovoljno vremena za pripremne akcije uništavanja biljke. Osnovni cilj je povećanje razumijevanja i svijesti o problemu izazvanog korovnom invazivnom biljkom te poticanja javnosti na sudjelovanje u rješavanju sada već globalnog problema. Ove godine, Međunarodni dan ambrozije obilježavamo 24. lipnja.

Alergijske bolesti su najraširenije kronične bolesti današnjice. Danas, više od 60 milijuna Europljana pati od simptoma alergijskih bolesti, a procjenjuje se da u Hrvatskoj 15% stanovništva ima simptome alergijskih bolesti. Prisutan je trend povećanja obolijevanja bez obzira na rasu, spol, dob i socijalni status te se predviđa da će 2050. godine četiri bilijuna ljudi biti zahvaćeno alergijskim bolestima.

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) u narodu poznata kao kratka ambrozija, limundžik, partizanka, fazanuša, pelinolisna ambrozija, samonikla je biljka južnih predjela Sjeverne Amerike, unesena u Europu sredinom 20. stoljeća kao slijepi putnik u sjemenu lucerne, pšenice i crvene djeteline. Ambrozija je vrlo prilagodljiva, iznimno plodonosna i otporna biljka, kojoj pogoduje suha klima i otvoren okoliš. Raste uz putove, duž vodotoka, željezničke pruge, nasipe, na neobrađenim poljoprivrednim zemljištima, zapuštenim vrtovima i gradilištima (Slika 1). Najčešći je korov u kukuruzu, soji, suncokretu, šećernoj repi i povrtnicama. Procjenjuje se da će klimatske promjene i disperzija sjemena ambrozije dodatno povećati koncentraciju peludi ambrozije u zraku četiri puta do 2050. godine. 

Slika 1. Ambrozija Ambrosia artemisiifolia L. (foto: I. Hrga)

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 2002. godine kontinuirano prati alergenu pelud u zraku grada Zagreba u sklopu Programa zdravstvene ekologije, sufinanciranog od strane Gradskog ureda za zdravstvo. Na mrežnoj stranici Zavoda (www.stampar.hr) svakodnevno se objavljuju podaci o prisutnosti alergene peludi u zraku u obliku alergijskog semafora i peludne prognoze. Također, dostupan je peludni kalendar koji služi alergičarima kao alat za planiranje i upravljanje aktivnostima u vrijeme najjačih simptoma alergije vezano uz sezonsko pojavljivanje i vrstu peludi na koju su alergični. Portal PLIVAzdravlje u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ razvio je mobilnu aplikaciju "Peludna prognoza". Ovime je uspješno unaprijeđena suradnja portala PLIVAzdravlje i Zavoda, koji osigurava precizna mjerenja peludi u zraku i peludnu prognozu na teritoriju Republike Hrvatske. Aplikacija Peludna prognoza je besplatno dostupna svim korisnicima pametnih telefona s iOS i Android operativnim sustavima. Aplikaciju je moguće preuzeti putem Google Playa za uređaje s Android operativnim sustavom i App Storea za uređaje s iOS operativnim sustavom.

Danas u Hrvatskoj postoji mreža zavoda za javno zdravstvo koji svakodnevno prate dinamiku alergene peludi na dnevnoj bazi, o istom se obavještava javnost na web stranicama i putem lokalnih medija. NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ izrađuje i koordinira objavom Peludne prognoze za Republiku Hrvatsku.
Zbog činjenice da se Hrvatska nalazi u epicentru širenja invazivne i alergene biljke ambrozije i zbog sve većeg problema uzrokovanog istom koncentracije su, osobito u kontinentalnom dijelu zemlje, izrazito visoke i izazivaju velike probleme kod alergičnih osoba. Podizanje svijesti građana o značaju problema, edukacija o izgledu biljke, korištenje dostupnih informacija o trenutnim koncentracijama peludi ambrozije jedna je od osnovnih aktivnosti Laboratorija za aerobiologiju NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“.

Također, važno je naglasiti da su donesene zakonske obveze vezane za kontrolu širenja biljke: Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije Ambrosia artemisiifolia L., NN 72/07, dokumenti Grada Zagreba: Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 3/2014, 16/2014, 22/2014) i Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 5/2015). Umrežavanje svih ključnih dionika (kliničkih i preventivnih zdravstvenih institucija, udruge pacijenata, medija…) nužna je stavka u nastavku provedbe navedenih aktivnosti u svrhu nastavka pružanja što bolje informacije građanima.

„Zdravstveni problemi izazvani ambrozijom su podcijenjeni“, istaknula je predsjednica International Ragweed Society dr. Maira Bonini i pozvala europsko zakonodavstvo da uvidi težinu problema i uključi se u rješavanje problema izazvanih ambrozijom kako bi se smanjio utjecaj na zdravlje.

Naglašavamo značaj zajedničkog interesa u borbi protiv ambrozije!

Članak pripremile: dr.sc. Ivana Hrga, Ana Večenaj, dipl. ing., dr.sc. Barbara Stjepanović