Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove (akademska godina 2014./2015.)

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2014./2015. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i sveučilišne medicine prema priloženom popisu (PDF).

Molimo studente da Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik. 

Zamolbe za smještaj u jednokrevetne sobe zbog zdravstvenih razloga studenti (oni koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu) mogu predati nadležnim liječnicima fakulteta do 08. rujna 2014. godine.

zamolbi je potrebno navesti: ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresu, fakultet i kontakt broj telefona. Obavezno je potrebno priložiti preslike relevantne medicinske dokumentacije. se telefonski naruče na pregled. Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili. 

Komisija za utvrđivanje prava na smještaj u jednokrevetne sobe rezultate će objaviti do 26. rujna 2014. godine na stranicama SC-a i Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”.