Laboratorij za tlo i otpad

 • Voditeljica Laboratorija:
 • Mirela Jukić, dipl. ing.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 259
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 015
 • E-mail:
 • mirela.jukic@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Laboratorij za tlo i otpad bavi se ispitivanjima fizikalno-kemijskih svojstava otpada, tla i muljeva u svrhu određivanja načina zbrinjavanja, odnosno uporabe prema propisima koji reguliraju područje otpada. Fizikalno-kemijska ispitivanja podrazumijevaju ispitivanja svojstava otpada iz raznih industrija i proizvodnih djelatnosti kao i tla u svrhu određivanja načina zbrinjavanja (trajno odlaganje, termička obrada i kemijsko-fizikalna obrada), odnosno uporabe/oporabe prema važećim zakonskim aktima. Na zahtjev naručitelja rade se i posebne analize koje uključuju posebne parametre.

Svaki otpad ima svoga vlasnika koji je sukladno zakonskim propisima odgovoran za ispravno postupanje sa svojim otpadom, a odgovornim postupanjem s otpadom osigurava se zdravlje ljudi i okoliša.

Laboratorij provodi postupke, priprema dokumentaciju i ostale poslove vezano uz sustav kvalitete sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.