Laboratorij za tekućinsku kromatografiju i spektrometriju masa

 • Voditeljica Laboratorija:
 • dr.sc. Ana Tot, dipl.ing.preh.teh.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 243
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 015
 • E-mail:
 • ana.tot@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Laboratorij za tekućinsku kromatografiju i spektrometriju masa provodi analize herbicida, policikličkih aromatskih ugljikovodika u svim uzorcima iz okoliša (voda, tlo, sediment, otpadne tvari).

Određuje kontaminante (antibiotike, mikotoksine, pesticide i dr.), konzervanse, vitamine, amine, azo-boje u hrani, vodi i predmetima opće uporabe. Također, uvodi i razvija nove metode sukladno zahtjevima tržišta i zakonskim propisima.