Laboratorij za pripremu i kontrolu mikrobioloških podloga

  • Adresa:
  • Mirogojska cesta 16
  • 10000 Zagreb
  • Hrvatska
 

U laboratoriju se svakodnevno prema potrebama pojedinih odjela Zavoda pripremaju mikrobiološke podloge u skladu sa zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom. Svim pripremljenim mikrobiološkim podlogama kontroliraju se fizikalna svojstva, produktivnost, selektivnost i sterilnost te se tome izdaje odgovarajući certifikat.