Laboratorij za plinsku kromatografiju i spektrometriju masa

 • Voditeljica Laboratorija:
 • Ivana Mandić Andačić, dipl. ing. preh. teh.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 398
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 015
 • E-mail:
 • ivana.mandicandacic@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Laboratorij za plinsku kromatografiju i spektrometriju masa provodi analize lakohlapljivih halogeniranih otapala, organoklornih pesticida i polikloriranih bifenila, aromatskih ugljikovodika, mineralnih ulja, pesticida i drugih organskih spojeva u hrani, predmetima opće uporabe i uzorcima iz okoliša (voda, tlo, otpad, zrak).

Vezano uz identifikaciju i kvantifikaciju ciljanih i nepoznatih mikroorganskih sastojaka provode se analize uzoraka vezanom tehnikom plinski kromatograf – spektrometar masa. Također, uvodi i razvija nove metode sukladno zahtjevima tržišta i zakonskim propisima.