Laboratorij za molekularnu dijagnostiku virusnih infekcija

  • Telefon:
  • 385 1 46 96 302
  • Adresa:
  • Mirogojska cesta 16
  • 10000 Zagreb
  • Hrvatska
 

U Laboratoriju se izvodi pretraga na Humani papilomavirus (HPV) za genotipove visokoga rizika pomoću testa Roche COBAS®  4800 HPV Test.