Laboratorij za mikrobiološke analize voda

 • Voditeljica Laboratorija:
 • Vesna Šušnjara, dipl. sanit. ing.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 215
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 018
 • E-mail:
 • vesna.susnjara@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

U laboratoriju se provode mikrobiološka ispitivanja svih vrsta voda sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama te se provode analize sljedećih parametara:

 • ukupni koliformi/koliformne bakterije;

 • fekalni koliformi;

 • Escherichia coli;

 • crijevni enterokoki (fekalni streptokoki);

 • Pseudomonas aeruginosa;

 • ukupan broj mikroorganizama - broj kolonija kod 36 °C, 37 °C i 22 °C;

 • Clostridium perfringens (uključujući spore);

 • spore sulfitoreducirajućih klostridija;

 • sulfitreducirajuće klostridije;

 • Salmonella;

 • Citrobacter;

 • Klebsiella;

 • Shigella;

 • Proteus;

 • kvasci;

 • plijesni;

 • Legionella i

 • virusi.

Osim ispitivanja vodenih matriksa, provode se i analize mulja, tla i biološkog otpada za parametre:

 • Escherichia coli i

 • Salmonella.

U laboratoriju se provode postupci, priprema dokumentacija i obavljaju ostali poslovi vezano za sustav kvalitete sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025. 

Laboratorij je akreditiran za 14 ispitnih metoda za analize voda te za dvije metode za analize mulja, tla i biološkog otpada.