Laboratorij za kontrolu sterilnosti

 • Adresa:

Sterilizacija i biološka kontrola sterilizacije

Stručnjaci Europskog tijela EMCDDA (European Monitoring Center for Drugs and Addiction) upozoravaju za epidemijsku proširenost hepatitisa C.
Zdravstveni djelatnici se cijepe protiv hepatitisa B, ali još uvijek nema cjepiva protiv hepatitisa C. Zbog toga je posebno važno eliminirati potencijalne putove prijenosa ovih virusa. U praksi, među ostalim, medicinski instrumenti su prijenosni put, koji se adekvatnom sterilizacijom i nadzorom sterilizacije može eliminirati. Zdravstvene su ustanove u sklopu svoje djelatnosti dužne ne samo liječiti nego i unaprijediti zdravlje svakog čovjeka, te prevenirati bolest.

Sterilizacija je postupak kojim se uništavaju svi živi oblici mikroorganizama.na predmetima koji se steriliziraju. Sterilizacija kontaminiranih instrumenata je bitna komponenta učinkovite kontrole infekcije u kliničkoj praksi kako bi se osigurala zaštita pacijenata i zdravstvenih djelatnika. Cilj sterilizacije je eliminacija svih mikroorganizama, bili oni u vegetativnoj formi ili formi spora. Kontrola sterilizacije provodi se fizikalnim, kemijskim i biološkim postupcima. Fizikalni i kemijski parametri – potvrđuju da je materijal bio na sterilizaciji. Sve što je sterilizirano ne znači da je i sterilno.

Biološka kontrola sterilizacije najpouzdanija je metoda za kontrolu sterilizacijskog procesa.

Provodi se uporabom bioloških indikatora koji sadrže posebno pripremljene mikrobiološke spore vrlo visoke otpornosti (Geobacillus stearothermophilusa i Bacillus atrophaeus). Biološki indikatori su jedini indikatori procesa koji direktno nadziru smrtnost mikroorganizama koju postiže proces sterilizacije. 

Prema preporukama stručnjaka CDC (Centers for Disease Control and Prevention) potrebna je uporaba biološke kontrole sterilizacije pomoću bioloških indikatora jedan puta tjedno za sve sterilizatore.

Tko je sve obavezan provoditi biološku kontrolu sterilizacije?

Biološkoj kontroli sterilizacije suhih sterilizatora i autoklava podliježu:

 • ordinacije opće medicine
 • ustanove za smještaj starijih i nemoćnih osoba
 • ginekološke ordinacije
 • saloni za tetovažu
 • stomatološke ordinacije
 • saloni za pedikuru i sl.
 • pedijatrijske ordinacije
 • veterinarske ordinacije
 • ustanove za njegu
 • tj. svi oni koji u svom radu koriste aparate za suhu i/ili vlažnu sterilizaciju

Biološku kontrolu sterilizacije nužno je provoditi:

 • preporuka (CDC) 1 x tjedno
 • nakon svakog kvara sterilizatora
 • nakon dužeg stajanja sterilizatora izvan pogona
 • svaki put kada se sterilizira materijal za implantaciju

Gdje se ispituje učinkovitost sterilizacije putem bioloških indikatora?

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar, Služba za kliničku mikrobiologiju ispituje učinkovitost sterilizacije putem bioloških indikatora za vanjske korisnike.

sterilizirano ≠ sterilno

Redovita biološka kontrola sterilizacije jedina je metoda provjere uspješnosti sterilizacije.