Laboratorij za kemijske analize hrane

 • Voditelj Laboratorija:
 • dr. sc. Dario Lasić, dipl. ing.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 233
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 103
 • E-mail:
 • dario.lasic@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Djelatnost Laboratorija je ispitivanje hrane i hrane za životinje, a obuhvaća analiziranje svih vrsta namirnica, uključujući i alkoholna pića te sirovine i aditive koji se koriste tijekom procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda. Analize se provode sukladno zakonskim propisima i podzakonskim aktima (zakonska regulativa u vezi s hranom (Hrvatska agencija za hranu), zakonska regulativa poljoprivrede i tržišta (Ministarstvo poljoprivrede), uredbe EU (Ministarstvo zdravlja), EU baze za MDK ostataka pesticida te proizvođačkim specifikacijama proizvoda, koristeći propisane metode.

Standardi kvalitete koji su propisani primarno nacionalnom legislativom, uključuju klasifikaciju i kategorizaciju hrane, fizikalno-kemijska, senzorska svojstva, nutritivni sastav hrane, ispitivanje sirovina, dodataka i drugih tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi hrane, uključujući i dodatne zahtjeve označivanja hrane.

Jednako tako, ispitivanja se vrše u dodacima prehrani i hrani za posebne medicinske potrebe, što uključuje i ispitivanje na prisutnost nekih zabranjenih farmakološki aktivnih supstanci. U zadnje vrijeme sve su više tražena analiza prisutnosti alergena u hrani koji su na popisu uredbe o informiranju potrošača o hrani.

Obrazac za ugovaranje usluga možete preuzeti ovdje.