Laboratorij za ekotoksikologiju

 • Voditeljica Laboratorija:
 • mr. sc. Lea Ulm, prof. biolog. i kem.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 254
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 015
 • E-mail:
 • lea.ulm@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Rad Laboratorija uključuje ekotoksikološka ispitivanja površinskih, podzemnih ili otpadnih voda te kemijskih pripravaka i predmeta opće uporabe. Ispitivanja se provode na odabranim testnim organizmima normiranim i akreditiranim metodama.

U Laboratoriju se izvode i testovi biološke razgradnje različitih kemijskih pripravaka i proizvoda koji nakon primjene završavaju u vodenim ekosustavima. Analize obuhvaćaju širok spektar proizvoda, od onih koji se koriste u kućanstvu i za osobnu higijenu, do industrijskih sredstava za pranje i čišćenje, različitih industrijskih sredstava za podmazivanje, kao i sredstava za sanaciju onečišćene vode ili zemlje.

Poslovi laboratorija uključuju i procjene utjecaja pojedinih kemijskih tvari na biljne i životinjske organizme vodenog ekosustava.

 

Ekotoksikološka ispitivanja

Ekotoksikološka ispitivanja provode se na organizmima Daphnia magna (vodenbuha) i Pseudokirchneriella subcapitata (jednostanična slatkovodna alga), a u svrhu procjene utjecaja ispitivanog uzorka na organizme vodenog ekosustava.

Ispitivanja se provode normiranim i akreditiranim metodama.

 • HRN EN ISO 6341:2013 Određivanje inhibicije pokretljivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Test akutne toksičnosti

 • HRN EN ISO 8692:2012 Ispitivanje inhibicije slatkovodnih alga s jednostaničnim zelenim algama

 

Ispitivanja biološke razgradnje

Analizom biološke razgradnje dobivamo podatak koliko se organske tvari u ispitivanom uzorku razgradilo do konačnih produkata (CO2 i vode) tijekom trajanja testa (28 dana). Ako je uzorak biološki razgradiv predstavljat će „manju prijetnju“ za vodeni okoliš jer se ne očekuje njegova akumulacija.

Biološka razgradnja deterdženata ili njihovih površinski aktivnih tvari radi se kao jedna od analiza zdravstvene ispravnosti deterdženata i u nadležnosti je Ministarstva zdravstva.

Ispitivanja se također provode normiranim i akreditiranim metodama.

 • HRN EN ISO 9439:2000 Procjena potpune aerobne biološke razgradnje organskih tvari u vodi – Metoda određivanja nastalog ugljikova dioksida

 • HRN EN ISO 10707:2000 Procjena potpune aerobne biološke razgradnje organskih tvari u vodi – Metoda određivanja biokemijske potrošnje kisika (test u zatvorenim bocama)

Laboratorij provodi postupke, priprema dokumentaciju i ostale poslove vezane uz sustav kvalitete sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Laboratorij provodi Program „Ekološka karta Grada Zagreba“.

Laboratorij za ekotoksikologiju surađuje sa sljedećim institucijama:

 • Prirodoslovno-matematički fakultet

 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet

 • Zdravstveno veleučilište

 • Institut „Ruđer Bošković“

 • Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada