Laboratorij za aerobiologiju

 • Voditeljica Laboratorija:
 • dr. sc. Barbara Stjepanović, dipl. ing.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 108
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 015
 • E-mail:
 • barbara.stjepanovic@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Osnovna djelatnost Laboratorija obuhvaća analize alergene peludi u zraku u svrhu pravovremenog informiranja građanstva u obliku alergijskog semafora putem medija (web, televizijske i radio emisije, dnevne tiskovine). Na temelju jednogodišnjeg praćenja dinamike alergene peludi izrađuje peludni kalendar.

U sklopu programa „Europskog tjedna mobilnosti“ i akcije „Zagreb bez ambrozije“ provodi edukaciju građanstva, djece predškolske i školske dobi o tipovima alergene peludi s posebnim naglaskom na invazivnu biljku ambroziju.

Laboratorij koordinira izradom “Peludne prognoze za Hrvatsku” u suradnji s mrežom zavoda za javno zdravstvo i Plivazdravlje (stampar.hr., plivazdravlje.hr).

Suradnjom Laboratorija i Plivazdravlje razvijena je mobilna aplikacija "Peludna prognoza". Brojčani prikaz razine koncentracije alergene peludi u zraku (vizualno-analogna skala) je osmišljen nadstandard razvijen od PlivaHrvatska u suradnji s Laboratorijem kao sredstvo pomoći u prevenciji i suzbijanju alergoloških posljedica. Aplikacija Peludna prognoza je besplatna i dostupna svim korisnicima pametnih telefona s iOS i Android operativnim sustavima. Aplikaciju je moguće preuzeti putem Google Playa za uređaje s Android operativnim sustavom i App Storea za uređaje s iOS operativnim sustavom.

Laboratorij koordinira izradom “Biometeorološke prognoze” u suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom i Klinikom za psihijatriju Vrapče u svrhu pravovremenog informiranja javnosti o atmosferskim prilikama i njihovim promjenama te utjecaju određenih vrsta i koncentracija peludi u zraku na zdravstveno stanje stanovništva.

Laboratorij je član europskih aerobioloških udruženja, mreža i podatkovnih baza:

- European Aeroallergen Network (EAN),

- European pollen information (EPI),

- European Aerobiology Society (EAS),

- International Association for Aerobiology (IAA),

- RNSA-MEDAERONET (www.pollens.fr/medaeronet) i

- R-PAS (Ragweed Pollen Alarm System).

Laboratorij sudjeluje u kontroli kvalitete (Quality Control) aerobioloških uzoraka zraka u organizaciji European Aeroallergen Network (EAN) i European Aerobiology Society (EAS).

Uloga nacionalnoga COST koordinatora za Hrvatsku u suradnji s Agronomskim fakultetom i Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu za:

• EU COST akcija ES0603 “Assessment of production, release, distribution and health impact of allergenic pollen in Europe (EUPOL)” i

• COST FA1203 „Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)“.

Laboratorij na zahtjev stranke analizira zastupljenost spora prisutnih u zatvorenom prostoru npr. sportskih dvorana, plivališta, uredskih prostorija, stambenih prostora i dr. („indoor“ spore).

Provodi analize sadržaja peludi suspendiranog u medu (melisopalinološke analize) s ciljem utvrđivanja kvalitete i geobotaničkoga podrijetla ovog pčelinjeg proizvoda.

Laboratorij provodi nastavu u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom i Agronomskim fakultetom.

Laboratorij provodi postupke, priprema dokumentaciju i ostale poslove vezano uz sustav kvalitete sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Laboratorij provodi Program „Ekološka karta Grada Zagreba“.

Laboratorij u suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom sudjeluje u provedbi Programa EUMETNET-a „AutoPollen“.

Ispitivanja životnog i radnog okoliša – Aerobiologija