Kvalitativna metodologija u istraživanjima

Kvalitativna metodologija u istraživanjima

Radionica „Kvalitativna metodologija u istraživanjima“ održana je 12.travnja 2017. godine u suorganizaciji Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Službe za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“. 

Voditelji radionice bili su prof.dr.sc. Aleksandar Štulhofer i Matija Sinković, M.Phil. Teme su bile  poglavito usmjerene na  svrhu i vrste kvalitativnih  istraživanja, prikupljanje, analizu i interpretaciju podataka dobivenih  kvalitativnim istraživanjem.

Na radionici su prezentirane i raspravljene istraživačke ideje za kvalitativna istraživanja sudionika iz  Službe za javnozdravstvenu gerontologiju, Službe za javno zdravstvo, Službe za epidemiologiju, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te liječnika iz Neuropsihijatrijske bolnice dr.Ivan Barbot i KBC-a Zagreb. Zaključno je dogovorena daljnja suradnja na izradi projektnih protokola i praksi metoda kvalitativnog istraživanja.