Kretanje gripe na području grada Zagreba u sezoni 2018./2019.

Kretanje gripe na području grada Zagreba u sezoni 2018./2019.

(razdoblje do 10.03.2019.)

Na području grada Zagreba u periodu od kraja studenog do 10.03.2019. prijavljeno je ukupno 11760 slučajeva oboljenja od gripe što čini 19% ukupno prijavljenih u RH.

Ovogodišnja sezona gripe, koja je počela u studenom prošle godine, doživjela je svoj vrhunac krajem siječnja i početkom veljače. Najveći porast broja oboljelih od gripe vidljiv je u prvim tjednima 2019. godine dok od 6. tjedna bilježimo kontinuirano manji broj prijava sukladno očekivanom silaznom trendu epidemije. (Graf 1)

Prema podacima laboratorija Nacionalnog referentnog centra za gripu u 10. tjednu ovogodišnje sezone u 98% uzoraka izolirani su virusi gripe tipa A (46% podtip A/H1N1/,  54% podtip A/H3N2) dok se preostali pozitivni izolati odnose na virus tipa B (Yamagata linija). Virus gripe potvrđen je u 62% ispitivanih uzoraka što ukazuje da smo u razdoblju umjerenog intenziteta cirkulacije virusa gripe među stanovništvom.

gripa

Graf 1. Tjedno kretanje gripe u gradu Zagrebu (sezona 2018./2019.)

 

Incidencija gripe najveća je u dobnim skupinama predškolske i školske djece.

gripa

Graf 2. Incidencija gripe po dobnim skupinama u gradu Zagrebu (sezona 2018./2019.) 

Pripremio: Kruno Sokol, dr.med., specijalist epidemiolog, Služba za epidemiologiju