Kretanje gripe na području grada Zagreba u sezoni 2018./2019.

Kretanje gripe na području grada Zagreba u sezoni 2018./2019.

(razdoblje do 07.04.2019.)

Na području grada Zagreba u periodu od kraja studenog do 7.4.2019. prijavljeno je ukupno 12245 slučajeva oboljenja od gripe što čini 20% ukupno prijavljenih u RH.

Ovogodišnja sezona gripe, koja je počela u studenom prošle godine, doživjela je svoj vrhunac krajem siječnja i početkom veljače. Najveći porast broja oboljelih od gripe vidljiv je u prvim tjednima 2019. godine dok od 6. tjedna bilježimo kontinuirano manji broj prijava sukladno očekivanom silaznom trendu epidemije. U 14. tjednu prijavljeno je 53 slučajeva oboljenja što ukazuje na skori završetak epidemije. (Graf 1)

Prema podacima laboratorija Nacionalnog referentnog centra za gripu u 14. tjednu ovogodišnje sezone u svim uzorcima izolirani su virusi gripe tipa A (60% podtip A/H1N1/,  40% podtip A/H3N2). Virus gripe potvrđen je u 34% ispitivanih uzoraka što ukazuje na smanjenje intenziteta cirkulacije virusa gripe u odnosu na ranije razdoblje.

gripa

Graf 1. Tjedno kretanje gripe u gradu Zagrebu (sezona 2018./2019.)

 

Incidencija gripe najveća je u dobnim skupinama predškolske i školske djece.

gripa

Graf 2. Incidencija gripe po dobnim skupinama u gradu Zagrebu (sezona 2018./2019.) 

Pripremio: Kruno Sokol, dr.med., specijalist epidemiolog, Služba za epidemiologiju