Javnozdravstvena akcija „Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“, 19. studeni

U sklopu programa „Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ u ponedjeljak, 19. studenog na adresi prostora Udruge Zajednica Roma Hrvatske – Romski san, Velikogorička 12, od 14.00 do 18.00 sati održat će se četvrta ovogodišnja Javnozdravstvena akcija. Program se provodi u skladu s Akcijskim planom za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukom Ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

Tijekom javnozdravstvene akcije pripadnici romske nacionalne manjine moći će obaviti preventivni pregled koji obuhvaća analizu anamnestičkih podataka, određivanje krvnog tlaka i razine šećer u krvi (GUK), individualno savjetovanje o nastavku terapije i regulacije optimalnog krvnog tlaka i razine šećer u krvi, pravilnoj prehrani vezanoj uz navedena stanja, kao i tumačenje rizičnih čimbenika za razvoj kardiovaskularnih nepovoljnih događaja, provjeru oštrine vida te preventivni mamografski pregled.

Stručnjaci Zavoda (liječnici, medicinske sestre, profesor kineziologije, nutricionista i edukacijski rehabilitator) održat će edukativna predavanja uz savjetovanje s temama:

  • „Zdravi stilovi života“

  • „Upoznavanje s pravima iz zdravstvenog osiguranja“

  • „Reproduktivno i spolno zdravlje djevojaka i žena“

Svaki sudionik po završetku javnozdravstvene akcije dobit će brošuru Savjeti za zdravlje, kao i poklon paket s promotivnim materijalima. 

Pripremila: Marija Škes, mag.educ.reh., Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo