JA-CHRODIS Model zdravstvene njege pacijenata s multimorbiditetom na primjerima šećerne bolesti i mentalnog zdravlja

Model zdravstvene njege pacijenata s multimorbiditetom razvijen je u sklopu Zajedničkog akcijskog plana istraživanja kroničnih bolesti i promicanja zdravog starenja tijekom života (JA-CHRODIS). Provedena je opsežna analiza ključnih komponenata za poboljšanje skrbi pacijenta s multimorbiditetom u Europi. U publikaciji „Primjena JA-CHRODIS Modela zdravstvene njege pacijenata s multimorbiditetom na primjeru šećerne bolesti i mentalnog zdravlja“ ukratko su sažeti stavovi i iskustva stručnjaka u upravljanju liječenja kroničnih bolesnika. Studija jasno definira potrebu za medijaciju interdisciplinarnog tima liječnika s pacijentom, te potrebu za adekvatnom edukacijom osobe radnog naziva "case manager". Zajednički akcijski plan istraživanja kroničnih bolesti i promicanja zdravog starenja tijekom životnog ciklusa (JA-CHRODIS) okuplja 72 partnera iz 23 zemlje članice EU s ambicijom smanjenja tereta kroničnih bolesti kroz bolje korištenje postojećih znanja i resursa. CHRODIS predlaže Model zdravstvene njege pacijenata s multimorbiditetom s ciljem boljeg korištenja resursa i unapređenjem kvalitete života pacijenata.

Izvor: http://chrodis.eu/our-work/06-multimorbidity/