Izmjena plana nabave materijala, energije i usluga za 2018. godinu