Izmjena Plana nabave materijala, energije i usluga za 2017. godinu