Izmjena Plana nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2016. godinu