Integrirani sustav upravljanja "Model Štampar"

eko-škola

 

Potvrde i certifikati o kvaliteti 

 

Nastavni Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar„ najveća je javnozdravstvena ustanova u RH.

Jedna od prepoznatljivih centara u Zavodu je Centar za integrirani sustav upravljanja koja se razvila iz samostalne funkcije osiguranja kvalitete koja u Zavodu postoji od 2000. godine. Centar je danas predvodnik u stalnim poboljšanjima u svim područjima djelovanja Zavoda pri čemu se koriste smjernice za neprestano poboljšanje kvalitete prema normi ISO 9004 i normi za upravljanje rizicima ISO 31000. Na prijedlog Centra, Uprava Zavoda 2013. godine donijela je odluku o uvođenju integriranog sustava upravljanja kvalitetom prema jedinstvenom Modelu Štampar, koji je kao podlogu koristio sustav upravljanja kvalitetom u ispitnim laboratorijima uspostavljenim prema normi ISO/IEC 17025. 

 

 

Od 2014. - 2017. godine Zavod je certificiran prema sljedećim normama:

  • Certifikat ISO 9001:2008 – Sustavi upravljanja kvalitetom, vrijedi do 15. 9. 2018.

  • Certifikat ISO 14001:2004 – Sustavi upravljanja okolišem; broj certifikata: CRO19079E, vrijedi do 15. 9. 2018.

  • Certifikat OHSAS 18001 - Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, vrijedi do 03.07.2019.

  • Potvrda o akreditaciji HRN EN ISO/IEC 17025:2007 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija; broj certifikata: HAA1040 – vrijedi do 26.11.2018.

  • Potvrda o akreditaciji HRN EN ISO 15189:2012, Medicinski laboratoriji – Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost (HAA); broj certifikata: HAA 7484 vrijedi do 9. 04. 2020.

  • Potvrda o Eko-školi- vrijedi do 12.05.2018.

Tijekom školske godine 2015./2016. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ prijavio se za sudjelovanje u međunarodnom programu Eko-škola kojeg je razvila Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE).

U okviru redovne interne edukacije za sustav upravljanja okolišem provest će se program Eko škole za zaposlenike Zavoda, pripravnike i vježbenike. U svibnja 2016. godine planiran je audit za stjecanje Povelje Eko-škole i dobivanje Zelene zastave. Program se službeno počeo provoditi od 1994. godine u Danskoj, Njemačkoj, Grčkoj i Velikoj Britaniji. Danas Eko-škole se provode u više od 59 država svijeta koje povezuju više od 46 000 škola.

Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš. Nacionalni koordinator Eko-škola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa naša, a škole se nagrađuju Zelenom zastavom sa znakom Eko-škole, dobivaju certifikat Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, pravo na znak Eko-škole te stječu mogućnost medijske promidžbe u Hrvatskoj i svijetu.

Moto Eko-škole Zavoda je:  „O odvajanju otpada u Zavodu dileme nema, sve se na označena mjesta sprema!“. Dan Eko-škole obilježit će se zadnjeg utorka u veljači na Stručnom sastanku zaposlenika Zavoda uz prezentiranje godišnjih pokazatelja integriranog sustava upravljanja prema Modelu Štampar. 

Model integriranog sustava upravljanja razvijen u Zavodu je promoviran na tržištu kao Model Štampar. Centar za integrirani sustav upravljanja svoje usluge nudi u Katalogu Zavoda.

Uz maksimalno usvajanje zahtjeva korisnika usluga NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ nastoji neprestano poboljšavati učinkovitost rada zaposlenika poticanjem multidisciplinarnih timova za poboljšanje kvalitete poslovanja radi uspostave TQM-a prema Modelu Štampar.

Prema strategiji razvoja Zavoda do 2020. godine integrirani sustav proširit će se i na primjenu normi OHSAS 18001 - Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, SA 8000 - Društvena odgovornost i ISO 17065 - Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga. Takav način rada Zavoda otvara mogućnosti za djelotvornije povezivanje sa zavodima u Republici Hrvatskoj i regiji u području razmjene iskustava u primjeni sustava upravljanja poslovanjem prema modelima izvrsnosti kroz potpuno upravljanje kvalitetom TQM.

 

 

Sustav kvalitete