Informacije o dodijeljenim bespovratim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima

Donacija/sufinanciranje

Korisnik

Iznos

Donacija za potrebe suorganizacije „3. Hrvatskog gerontološkog i gerijatrijskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem“, 2016.

Hrvatski liječnički zbor -

Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju

25.000,00 kuna

Sufinanciranje skupa "Šesta Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda“, 2016

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

8.500,00 kuna