Hrvatske smjernice za prehranu starijih osoba predstavljene u Bruxellesu

Na radnoj konferenciji Nutritional Screening Implementation Conference 2014 - “Optimal Nutritional Care for All”, održanoj od 4. do 5. studenog 2014. godine u Bruxellesu, okupljeno je više stručnjaka iz cijeloga svijeta koji su raspravljali o postojećem stanju, izazovima, mogućnostima i budućim prioritetima u cilju poboljšanja optimalne prehrambene brige za sve.
 

Ciljevi konferencije su:

  • potaknuti i olakšati fokus zemljama (Hrvatska, Njemačka, Španjolska, Turska) provedbu optimalnog nutritivnog statusa za sve;
  • validirati trenutno stanje prehrambene skrbi u fokus zemljama;
  • implementirati odobrenu strategiju i konkretne akcije u državi;
  • definirati i implementirati mjere napretka i utjecaja na godišnjoj razini.
 
Konferenciji su prisustvovali delegati iz fokus zemalja i zemalja promatrača. Rezultat konferencije je podizanje svijesti o malnutriciji, a istodobno jačanje nacionalnog povezivanja fokus zemalja i zemalja promatrača (Francuska, Izrael, Poljska, Slovenija). Centar za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" - Referentni centar Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba na konferenciji je predstavio pilot "Projekt GeroS" (podsustav CEZIH-a za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba s nutritivnim alatom "Nutritional Risk Screening 2002" te funkcionalnih sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika). Zbog brzo rastućeg starijeg, kako hrvatskog (17,7%) tako i europskog (19,1%) pučanstva, takav gerontološki program je nužan, kao i neophodna primjena europskih i prehrambeno gerontoloških standarda i normi. Prof. dr. sc. Željko Krznarić predstavio je hrvatsku delegaciju, a prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender prisutnima je prezentirala hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, prvi i drugi dio, u čijoj izradi su i sami bili autori (Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, I. i II. dio; Liječnički Vjesnik 2011;133:1-10).
 
Autorica članka: Manuela Maltarić, mag. nutri., Centar za zdravstvenu gerontologiju, Referentni centar Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba RH