Godišnja ocjena za kupališnu sezonu 2014. godine

Godišnja ocjena za kupališnu sezonu 2014. godine jezera Jarun po plažama

- prema Tablici 2. Priloga I. Uredbe o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14): Ocjena se provodi temeljem najlošije pojedinačne ocjene pokazatelja

 

 

crijevni enterokoki     bik/100mL

Escherichia coli   bik/100mL

 

 

temeljeno na vrijednosti

95-og percentila

temeljeno na vrijednosti

90-og percentila

temeljeno na vrijednosti

95-og percentila

temeljeno na vrijednosti

90-og percentila

Veliko jezero

TU 01- TU 06

 

zadovoljavajuća

 

zadovoljavajuća

Malo jezero

TU 07 – TU 12

 

ne zadovoljavajuća

 

ne zadovoljavajuća

Otok veslača

TU 13

izvrsna

zadovoljavajuća

dobra

zadovoljavajuća

Otok trešnjevka

TU 14

dobra

zadovoljavajuća

dobra

zadovoljavajuća

Otok univerzijade

TU 15-TU 16

 

ne zadovoljavajuća

 

ne zadovoljavajuća

 

Godišnja ocjena za kupališnu sezonu 2014. godine jezera Bundek po plažama

– prema Tablici 2. Priloga I. Uredbe o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14): Ocjena se provodi temeljem najlošije pojedinačne ocjene pokazatelja

 

crijevni enterokoki    bik/100mL

Escherichia coli    bik/100mL

 

temeljeno na vrijednosti

95-og percentila

temeljeno na vrijednosti

90-og percentila

temeljeno na vrijednosti

95-og percentila

temeljeno na vrijednosti

90-og percentila

Veliko jezero –

istočna obala

izvrsna

zadovoljavajuća

dobra

zadovoljavajuća

Veliko jezero – zapadna obala

dobra

zadovoljavajuća

dobra

zadovoljavajuća

Veliko jezero-

južna obala

dobra

zadovoljavajuća

dobra

zadovoljavajuća

 

 

Standardi za ocjenu kakvoće voda nakon svakog ispitivanja (Prema Uredbi, NN 51/2014)

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007