Gerontološki interdisciplinarni tim u uspješnici najsloženijih gerontoloških poslova

U Ministarstvu zdravstva na konstruktivnom sastanku, održanom 12. travnja 2018. godine, s pomoćnikom ministra zdravstva izv. prof. prim. dr. sc. Vilijem Berošem, prim. dr. sc. Brankom Kolarićem, izv. prof. i doc. dr. sc. Spomenkom Tomek-Roksandić, prim. dr. med. dobivene su upute za izradbu fokusiranog gerontološko-preventivnog programa primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za starije. 

Istog dana realiziran je program primjene mobilnog geronto-stomatološkog tima Grada Zagreba u čijem je programu i geronto-stomatološkom istraživanju aktivno sudjelovao i Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba, s glavnim nositeljem Stomatološkom poliklinikom Zagreb i ravnateljicom dr. sc. Petrom Nola Fuchs.

Po završetku uspješnih najsloženijih gerontoloških poslova i zadaća, gerontološko interdisciplinarni tim Službe za javnozdravstvenu gerontologiju, a povodom Svjetskog dana zdravlja, okupio se kod spomenika Nikole Tesle, na početku Preradovićeve ulice.

Na slici: izv.prof.prim.dr.sc. Branko Kolarić, doc.prim.dr.sc. Spomenka Tomek - Roksandić, dr. Tanja Ćorić, Stela Mravak, mag.oec., Marica Lukić, dipl.med.techn., Manuela Maltarić, mag.nutr., Dalma Sajko, dipl.med.techn., Vladimir Valentović, bacc, med.techn.

Pripremile: Manuela Maltarić, mag. nutr. i Dalma Sajko, dipl. med. techn.