Farmakoepidemiološka tribina "Dijabetičko stopalo" i "Procjena rizika za razvoj ulkusa stopala u dijabetičkih bolesnika", 11. svibnja 2016.

Referentni centar za farmakoepidemiologiju Ministarstva zdravlja RH i Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda (ISPOR Hrvatska) imaju čast pozvati vas na Stručni skup "Lijekovi i..." s temama „Dijabetičko stopalo – jedna od najvažnijih komplikacija šećerne bolesti“ i „Procjena rizika za razvoj ulkusa stopala u dijabetičkih bolesnika“, koji će se održati 11. svibnja 2016. godine (srijeda) u 13:00 sati u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16. 

Predavanja će održati prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak dr. med. subspecijalist endokrinolog i dijabetolog, predstojnica Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma „Vuk Vrhovac“ i Anica Badanjak, dr. med. subspecijalist endokrinolog i dijabetolog iz Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma „Vuk Vrhovac“.

Po pravilniku Hrvatske liječničke komore slušačima se dodjeljuju 4 boda, a predavačima 6 bodova.