Europski dan logopedije - Stečeni neurološki poremećaji komunikacije, 6. ožujka 2015.

Europsko udruženje logopeda (CPLOL) od 2004. godine 6. ožujka obilježava kao Dan logopedije. Tema ovogodišnjeg Dana logopedije glasi „Stečeni neurološki poremećaji komunikacije”. Posebne jezične teškoće naziv je za raznoliku skupinu poteškoća u jezičnoj vještini. U literaturi pronalazimo različite termine kao što su: razvojna afazija, poremećaj gramatičkog razvoja, strukturalni poremećaj jezičnog razvoja, jezične teškoće ili posebne jezične teškoće (u engleskoj literaturi: specific language impaired - SLI), razvojna disfazija, djeca s problemima u jeziku i učenju, zakašnjeli jezik itd. Na neadekvatan razvoj govora odnose se dijagnoze: usporeni govor, zaostao razvoj govora i nedovoljno razvijen govor. Terminologija se mijenja s obzirom na kronološku dob djeteta. Dijagnoza usporeni razvoj govora odnosi se na zaostajanje u vrijeme dok se govor još razvija (u dobi do tri do četiri godine života djeteta). Kod djece koja se nalaze u dobi od tri do sedam godina postavlja se dijagnoza zaostao razvoj govora. Nedovoljno razvijen govor dijagnosticira se kod djece koja su navršila šest ili sedam godina, ali im je govor siromašan, a rečenice su kratke i agramatične. Na dnu kontinuuma se nalazi alalija te odgovara terminu negovorenja. U najtežim slučajevima dijete ne govori i ne razumije tuđi govor, što se može primijetiti već kod djeteta od godine i pol dana. U toj dobi dijete bi već trebalo razumjeti obiteljske svakodnevne rečenice, a situacijski i mnogo više. U nešto lakšim slučajevima, dijete bolje razumije govor svoje okoline, a kao pomoćni komunikacijski kanal koristi geste. Poremećaj se može primijetiti u dobi od dvije godine kada se kod djece urednog govorno-jezičnog razvoja pojavljuju prve, još uvijek nedovoljno gramatične rečenice.

Stručni skup – tribina "Stečeni neurološki poremećaji komunikacije"

Hrvatsko logopedsko društvo već devetu godinu, obilježava Europski dan logopedije u suradnji s krovnom europskom asocijacijom logopeda CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne). Sekcija logopeda u zdravstvu Hrvatskog logopedskog društva u petak 6. ožujka 2015. godine od 13,00 sati pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, organizira stručnu tribinu na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27 pod nazivom "Stečeni neurološki poremećaji komunikacije". Na tribini će stručnjaci održati predavanja o stečenim neurološkim poremećajima komunikacije, komunikaciji s oboljelima, specifičnostima logopedskog pristupa, prevenciji poremećaja komunikacije te smjernicama za budućnost. Cilj tribine je skrenuti pozornost javnosti na stečene neurološke poremećaje komunikacije i na ulogu logopeda u multidisciplinarnom timu koji sudjeluje u liječenju.

Stečeni neurološki poremećaji komunikacije - plakat (pdf)

Autorica članka: Marija Škes, mag. educ. reh, voditeljica Odsjeka za zdrave stilove života