Europska zdravstvena anketa 2014.

 

U tijeku je provedba istraživanja “Europska zdravstvena anketa” (drugi val) u svim zemljama članicama Europske unije (EHIS). U istraživanje za područje grada Zagreba uključen je Odjel za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo našeg Zavoda. Kao punopravna članica EU, Hrvatska je dužna provesti ovo istraživanje temeljem uredbe pod nazivom "Regulation (EU) No 141/2013; implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on public health and health and safety at work". Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RH, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zavodi za javno zdravstvo županija i grada Zagreba započeli su provoditi istraživanje Eurostat-a Europska zdravstvena anketa – drugi val (EHIS 2). Anketa se provodi od travnja do lipnja, te od rujna do studenog 2014. Prvi ciklus ankete proveden je u većini zemalja EU tijekom 2007. do 2010. godine, a drugi ciklus se provodi u razdoblju od 2013. do 2015.

Europska zdravstvena anketa je standardizirana zdravstvena anketa koja se planira provoditi redovito, svake pete godine u svim zemljama članicama EU u istoj godini u cilju dobivanja sveobuhvatnih i usporedivih podataka o zdravstvenom stanju, korištenju zdravstvene zaštite i odrednicama zdravlja stanovništva. Provedba ankete je u potpunosti usklađena metodologiji koju propisuje EUROSTAT (Statistički ured EU).
 
Upitnik je testiran i prilagođen korištenju u Hrvatskoj a sastoji se od 4 modula:

  • demografski i socioekonomski pokazatelji;

  • samoprocjena zdravstvenog stanja;

  • korištenje zdravstvene zaštite;

  • odrednice zdravlja.

Provođenjem ankete na reprezentativnom uzorku dobit će se uvid u zdravstveno stanje, korištenje zdravstvene zaštite i odrednice zdravlja stanovništva starijeg od 15 godina. Rezultati ankete će se koristiti u svrhu planiranja i evaluacije aktivnosti na području promocije zdravlja, prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i organizacije zdravstvene zaštite. Podaci su usporedivi s obzirom na dob, spol, demografska i socio-ekonomska obilježja, a što trenutno nije moguće prema raspoloživoj rutinskoj zdravstvenoj statistici. Na temelju rezultata mogu se identificirati prioritetni zdravstveni problemi za koje postoji potreba za preventivnim aktivnostima. 

Kako bi što uspješnije proveli EHIS u Hrvatskoj osnovana je koordinacijska radna skupina u kojoj sudjeluju predstavnici Ministarstva zdravlja, Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (opširnije na www.hzjz.hr). Na razini županijskih zavoda i grada Zagreba određeni su koordinatori i kontrolori za provođenje samog istraživanja na terenu. Provedbom Europske zdravstvene ankete u gradu Zagrebu obuhvaćeno je 380 kućanstava koje obilazi 7 anketara.

 

Autorica članka: Marija Škes, mag. educ. reh., Odjel za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo 
email: marija.skes@stampar.hr