Znanstveno-stručni skup „Prevencija i liječenje poremećaja hranjenja: Novi pristupi i izazovi“

Znanstveno-stručni skup „Prevencija i liječenje poremećaja hranjenja: Novi pristupi i izazovi“

S velikim Vas zadovoljstvom pozivamo na znanstveno-stručni skup „Prevencija i liječenje poremećaja hranjenja: Novi pristupi i izazovi“ koji će se održati 16. svibnja 2017. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dan prije otvaranja ERFCON-a 2017 – 9. Međunarodnog znanstvenog skupa ERF-a Sveučilišta u Zagrebu. Organizatori znanstveno-stručnog skupa su: 

• Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije, ERF Sveučilišta u Zagrebu;
• Centar za poremećaje hranjenja "BEA";
• Dnevna bolnica za poremećaje prehrane Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i
• Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Znanstveno-stručni skup će ukazati na aktualne izazove u liječenju poremećaja hranjenja u Hrvatskoj, te predstaviti zanimljive metode rada s oboljelima od anoreksije, bulimije i nespecifičnih poremećaja hranjenja. Svojim sadržajem će biti usmjeren na razumijevanje fenomena ovog mentalnog poremećaja, koji se još uvijek nalazi na marginama interesa stručne javnosti. Također će se ukazati na moguće predrasude i strahove vezane uz profesionalni rad s ovom populacijom koja nosi etiketu teških, neizlječivih pacijenata s mogućim komplikacijama opasnim po život. Nadamo se da će sadržaji obuhvaćeni ovim znanstveno-stručnim skupom potaknuti usvajanje i razvijanje novih ideja, metoda i pristupa u području prevencije i liječenja poremećaja hranjenja.

Znanstveno-stručni skup će pokušati ponuditi odgovore na pitanja:
1. Kako su povezani promicanje zdravlja (primarna prevencija) i poremećaji hranjenja?
2. Kako razumjeti poremećaje hranjenja?
3. Što stručnjak koji radi s pacijentima oboljelima od anoreksije i bulimije može očekivati tijekom procesa liječenja?
4. Kako obiteljska terapija može unaprijediti proces oporavka od poremećaja hranjenja?
5. Što je to negativni glas (anorexic voice) i kako raditi s njime?
6. Postoji li veza između društvene osude pretilosti i sve veće incidencije poremećaja hranjenja?
7. Koji se pristupi i tehnike uspješno koriste u liječenju poremećaja hranjenja?
8. Kako ekspresivne art-terapije upotrijebiti u svrhu poticanja procesa oporavka?

Na ova i mnoga druga pitanja odgovorit će i plenarna predavačica dr.sc. Karin Sernec, psihijatrica i voditeljica Odjela za poremećaje hranjenja sa Psihijatrijske klinike u Ljubljani, koja će predstaviti uvide stečene nakon 15 godina rada s pacijentima oboljelima od poremećaja hranjenja. Na znanstveno-stručnom skupu će sudjelovati i hrvatski predavači koji će svojim teorijskim i praktičnim uvidima pokušati rasvijetliti intrigantno područje bavljenja prevencijom i liječenjem poremećaja hranjenja. Konačni datum prijava za sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu je 5. svibanj 2017.g.

Detaljnije informacije potražite ovdje.