Stručni skup "Rano otkrivanje poremećaja hranjenja u adolescenciji", 24. listopada 2014.

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Centra za poremećaje hranjenja, a u partnerstvu s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u petak 24. listopada 2014. s početkom u 9,00 sati u Velikoj dvorani Zavoda održat će se stručni skup pod nazivom “Rano otkrivanje poremećaja hranjenja u adolescenciji“. Skup je namijenjen stručnim suradnicima u srednjim školama te djelatnicima u zdravstvu koji rade s adolescentima.

Program:

  • 9,00 - 9,30 Press-konferencija za medije povodom otvaranja Dnevne bolnice za poremećaje hranjenja PB Jankomir i provođenja Programa prevencije poremećaja hranjenja „Tko je to u ogledalu?“ (organizator Gradski ured za zdravstvo i Agencija za odgoj i obrazovanje RH) i svečano otvaranje stručnog skupa
  • 9,30 – 10, 00 prim. dr. sc. Orjena Žaja: "Somatske posljedice poremećaja u jedenju kod adolescenata"
  • 10,00 - 10,30 mag. psih. Maja Crnković: "Pravovremeno otkrivanje i psihološke karakteristike poremećaja hranjenja u adolescenciji"
  • 10,30 - 11,00 pauza i osveženje
  • 11 – 11,30 mr. sc. Ana Ivaković: "Uloga stručnog suradnika u ranom otkrivanju poremećaja hranjenja u adolescenata"
  • 11,30 – 12,00 doc. dr. sc. Ivan Begovac: "Rad Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju, KBC Zagreb"
  • 12,00 – 12,30 dr. Leandra Miletić: "Savjetovalište o prehrani u školskoj i adolescentnoj medicini"
  • 12,30 – 13,00 pauza
  • 13,00 – 13,30  dr. Hrvoje Handl: "Kako razgovarati s oboljelom adolescenticom/adolescentom?"
  • 13,30 – 14,00  mr. sc. Jelena Balabanić Mavrović: "Podrška u prevenciji i ranom otkrivanju poremećaja hranjenja u adolescenciji kroz Centar za poremećaje hranjenja BEA"
  • 14,00 – 14,30 diskusija
  • 14,30 – 15,00  ispunjavanje evaluacije