Održan Okrugli stol s temom „Zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji i distribuciji hrane“

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ 22. svibnja 2015. godine održan je okrugli stol s temom „Zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji i distribuciji hrane“ u organizaciji Odjela za sustave sigurnosti hrane Službe za epidemiologiju. Uz djelatnike Službe, na stručnom skupu sudjelovali su predstavnici Ministarstva zdravlja - Uprave za unaprjeđenje zdravlja, voditeljica Službe županijske sanitarne inspekcije Katica Majić, dipl. san. ing, voditeljica Odjela za Grad Zagreb Marija Ćelić, dipl. ing te viši sanitarni inspektori Josip Piskač, dipl. ing. i Robert Kober, dipl. sanit. ing. Okrugli stol otvorila je zamjenica ravnatelja za stručne poslove, dr. sc. Sandra Šikić, dipl. ing., a u protokolarnom dijelu prisutne su pozdravili voditeljica Službe doc. dr. sc. Vanja Tešić, dr.med. spec. epidemiolog i voditelj Odjela za sustave sigurnosti hrane prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., spec. epidemiolog.

Okupljenima su predavači predstavili nova i nadopunjena predavanja po područjima zdravstvenog odgoja, a teme su „Higijena okoline i higijena prostora“ (Marija Poljak, dipl. san. ing.), „Higijena hrane“ (Robert Kecerin, bacc. san. ing), „Zarazne bolesti“ (Sanja Prlić, dr. med., spec. epidemiolog), „Prva pomoć i osobna higijena“ (Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr. med., spec. epidemiolog), „Trovanja hranom“ (Mirko Kelava, dipl. san. ing.) i „Sanitarni propisi“ (Ivan Škes, dipl. san. ing.).

Okrugli stol održan je u cilju promocije potrebe kontinuiranog unaprjeđenja zdravstvenog odgoja osoba koje rade u kontaktu s hranom. Naglašena je važnost uvođenja novih spoznaja i zahtjeva dobre higijenske prakse i dobre proizvođačke prakse u procesima proizvodnje i distribucije hrane te implementacija postojećih propisa o sigurnosti hrane u edukaciju osoba koje rukuju s hranom. Tijekom završne rasprave zaključeno je kako su sustavi sigurnosti hrane izrazito dinamično područje u smislu učestalih legislativnih i normativnih promjena. Dodatni izazov je i međusektorska suradnja i podjela odgovornosti u sustavu sigurnosti hrane, a materijale za provođenje edukacije u programu „Zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu hrane“ potrebno je redovito revidirati kako bi pratili promjene zakonskih okvira i potrebe tržišta. Također, naglašena je potreba redovitog održavanja sastanaka svih dionika Zdravstvenog odgoja stoga je termin održavanja idućeg Okruglog stola planiran za jesen 2015. godine.

Stručni skup bodovale su Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora zdravstvenih radnika.

Članak pripremio: Ivan Škes, dipl. san. ing., voditelj Odsjeka za HACCP, Odjel za sustave sigurnosti hrane, Služba za epidemiologiju