Farmakoepidemiološka tribina: "Liječenje hepatitisa C bez interferona", 08. travnja 2015.

Referentni centar za farmakoepidemiologiju Ministarstva zdravlja RH i Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda (ISPOR Hrvatska) imaju čast pozvati Vas na tribinu "Lijekovi i..." s temom "Liječenje hepatitisa C bez interferona“, koja će se održati 08. travnja 2015. godine (srijeda) s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Predavač je prof. dr. sc. Adriana Vince, prim., dr. med., specijalist infektolog Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

Po pravilniku Hrvatske liječničke komore slušačima se dodjeljuju 4 boda, a predavačima 6 bodova.