199. Gerontološka tribina: Aktivno zdravo starenje u zaštiti zdravlja starijih, 29. rujna 2015.

Centar za zdravstvenu geronotologiju - Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba povodom Međunarodnog dana starijih ima čast pozvati Vas na 199. Gerontološku tribinu s temom "Aktivno zdravo starenje u zaštiti zdravlja starijih osoba". 199. Gerontološka tribina održat će se 29. rujna 2015. godine (utorak) u prostorijama Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27 u vremenu od 13,00 do 14,00 sati. Predavači su mr. sc. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prim. dr. med., voditeljica Centra za zdravstvenu gerontologiju.

Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora fizioterapeuta i Hrvatska komora zdravstvenih radnika boduju 199. Gerontološku tribinu.