197. Gerontološka tribina: "Dijagnostika i liječenje karcinoma dojke u starijih žena", 10. ožujka 2015.

Centar za geronotologiju - Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba ima čast pozvati Vas na 197. Gerontološku tribinu s temom "Dijagnostika i liječenje karcinoma dojke u starijih žena". 197. Gerontološka tribina održat će se 10. ožujka 2015. godine (utorak) u 13,00 sati u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska c. 16, Zagreb. Predavač je prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med.

Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara i Hrvatska komora fizioterapeuta boduju 197. Gerontološku tribinu.