„E - škola: doprinos kurikulumu – što je to zračenje?“, 28. svibnja 2015.

Informatička zrelost dugoročna je strateška vizija suvremenog školstva, a cilj projekta E-škola Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta je cjelovita informatizacija škola na području Republike Hrvatske s općim ciljem doprinosa spremnosti učenika za tržište rada ili daljnje školovanje kroz poticanje digitalne, odnosno informatičke zrelosti. Uvođenje novih tehnologija u škole ujedno otvara pitanje višedimenzionalnog utjecaja kojeg mogu imati na učenike, učitelje i drugo školsko osoblje. Kako bismo ovom pitanju pristupili sa stručnog i znanstveno utemeljenog stajališta pozivamo vas na stručni skup „E-škola: doprinos kurikulumu – što je to zračenje?“, koji će se održati u četvrtak, 28. svibnja 2015. godine, s početkom u 11.00 sati,u Velikoj dvorani NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16. Skup je otvoren za javnost, stoga pozivamo sve zainteresirane građane da poprate izlaganja te konstruktivnim pitanjima pridonesu uspješnijem razumijevanju ove teme.
 

Raspored:

11.00 – 11.15 Pozdravna riječ – prof. dr. sc. Josip Čulig, prim. dr. med., voditelj Službe za znanost i nastavu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

11.15 – 11.45 Uvodna riječ – dr. sc. Ivica Prlić (moderator Skupa), fizičar, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada   

11.45 – 12.15 Izlaganje – Hrvoje Mesić, fizičar, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i suradnik projekta e-fizika Hrvatskog fizikalnog društva: „Neionizirajuće - Ionizirajuće“

12.15 – 12.45 Izlaganje – dr. sc. Đuro Drobac, fizičar, Institut za fiziku: „Zemljino električno i magnetsko polje – statička polja i elektromagnetska kupelj“

12.45 – 13.15 Izlaganje – prof. dr. Ivica Aviani, fizičar, Institut za fiziku, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, voditelj projekta e-fizika Hrvatskog fizikalnog društva: „Energija – svuda oko nas“ 

13.15 – 13.45  Izlaganje – dr. sc. Ivica Prlić, fizičar, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, voditelj Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju: „Dozimetrijske veličine elektromagnetskog zračenja“

13.45 – 14.30  Pitanja i odgovori

 

Realizacijom tematskih stručnih skupova potiče se usvajanje znanja o zračenju i modernim tehnologijama, uključujući znanja o uporabi bežične tehnologije u školama, razvoj e-usluga za poslovne i nastavne procese, primjenu IKT-a u nastavi, digitalizaciju obrazovnih sadržaja, nabavu potrebne opreme za škole i nastavnike te obrazovanje i podršku svim sudionicima uključenima u proces informatizacije škola. Nadamo se kako ćete biti u mogućnosti odazvati se pozivu i svojim dolaskom doprinijeti promociji multidisciplinarne i na znanstveno-stručnim spoznajama temeljene edukacije javnosti o zračenju.