Anonimno testiranje uzoraka za koje se sumnja da sadrže droge ili psihotropne tvari

Anonimno i besplatno testiranje uzoraka za koje su sumnja da sadrže droge ili psihotropne tvari započelo je u travnju 2017. godine. Uzorci se dostavljaju na analizu u Službu za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Zavoda. Prilikom dostave uzorka roditelj dobiva šifru pomoću koje na internetskim stranicama Zavoda može provjeriti rezultat analize uzorka. Troškove analize podmiruje Grad Zagreb.

Analiza se provodi na visoko sofisticiranim instrumentima: direktna analiza uzoraka (engl. direct sample analysis, DSA) s analizatorom masa koji mjeri vrijeme leta (engl. time of flight, TOF) te plinskom kromatografu sa spektrometrom masa (engl. gas chromatography – mass spectrometry,GC-MS). U slučaju pozitivnog nalaza, roditelji se mogu obratiti u Službu za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti - Odjel za prevenciju ovisnosti Zavoda (Mirogojska cesta 11). Analizirano je ukupno 68 uzoraka za koje se sumnja da sadrže droge ili psihotropne tvari.

U Tablici 1 prikazan je broj pozitivnih i negativnih uzoraka.

Tablica 1 – Broj analiziranih uzoraka

Vrsta uzoraka

Broj uzoraka

Pozitivni uzorci

31 (46 %)

Negativni uzorci

37 (54 %)

Ukupan broj

68

 

Rezultati testiranja pristiglih uzoraka prikazani su na Grafikonu 1.

Grafikon 1 Rezultati testiranja 

Rezultati testiranja ukazuju da je zlouporaba droga među adolescentima prisutna. Od ukupnog broja zaprimljenih uzoraka, 47 % ih je bilo pozitivno. Pozitivni uzorci su u najvećem broju sadržavali THC (tetrahidrokanabinol), amfetamin, MDMA (3,4-metilenedioksi-metamfetamin) te kokain.

Kako bi ukazali na postojeći problem, a imajući u vidu i moguće opasnosti koje zlouporaba droga i psihotropnih tvari može uzrokovati, ovo istraživanje će se nastaviti kako bi se potaknulo roditelje i članove uže obitelji na suočavanje s problemom konzumiranja droga.

Pravovremena saznanja o zlouporabi droga, posebice među djecom, omogućava da se ovom problemu pristupi u najranijoj fazi, kako u smislu otkrivanja novih korisnika, tako i smanjenju broja postojećih.

Pripremili: J.Kosić-Vukšić, M. Petrović, M. Bago