Ambrozija - prijetnja alergičnim osobama!

Izvorno unešena iz Sjeverne Amerike, ambrozija je postala vodeća strana biljna vrsta u Europi. U regijama u kojima se proširila uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme, prvenstveno astmu i sezonski alergijski rinitis. S klimatskim promjenama, zabilježeno je i evidentno povećanje površina infestiranih ambrozijom iz godine u godinu. U novije vrijeme, sve više se pažnje posvećuje uvidu u troškove gospodarstva uzrokovanih ambrozijom te se procjenjuje da isti terete europsko gospodarstvo čak 4,5 milijardi € godišnje, uz utjecaj na kvalitetu života milijuna ljudi. Na širem području grada Zagreba udio peludi ambrozije u ukupnom peludnom spektru iznosi 11%, što ga čini visoko zastupljenim. Prosječno, vrijeme polinacije ambrozije traje 80 dana, a čak 26 dana prisutna je u visokim koncentracijama. Maksimalne dnevne koncentracije izmjerene su krajem kolovoza.

Vrlo je zanimljiv podatak da je pelud ambrozije evidentirana i u onim područijima u kojima sama biljka ambrozije uopće nije prisutna. Objašnjenje ove pojave, vrlo je jednostavno, pelud nošena strujama vjetra širi se u radijusu i do 200 km.

Ambrozija se vrlo teško suzbija. Najdjelotvorniji pristup suzbijanju ambrozije uključuje mehaničke, agrotehničke i kemijske mjere suzbijanja. Mehaničke mjere uključuju pravovremeno uništavanje ove biljke čupanjem ili košenjem, prije nego počne period cvatnje. Agrotehničke mjere predstavljaju osnovne agrotehničke mjere suzbijanja korova. U slučaju većih površina preporučuje se košnja.

Upozorenje: Ne dirajte ambroziju kada cvjeta jer trešnjom biljka otpušta pelud. U razdoblju cvatnje opasno ju je čupati, kositi ili prolaziti kroz njeno polje! 

 

Što možemo učiniti sami za sebe u prevenciji pojave simptoma? 

  • informirati se o kretanjima peludnih alergena;

  • izbjegavati odlazak u prirodu za vrijeme sunčanog i vjetrovitog vremena;

  • za odlazak u prirodu izabrati dan nakon kiše jer su tada koncentracije peludi u zraku najniže;

  • nakon boravka na otvorenom prostoru pri povratku kući oprati ruke, otuširati se, oprati kosu i presvući odjeću;

  • ne sušiti rublje na zraku u vrijeme visokih koncentracija peludi;

  • prekriti krevet i zatvoriti prozore u vrijeme najveće koncentracije peludi;

  • nositi sunčane naočale i šešire tijekom dana;

  • četkati i prati kućne ljubimce jer oni također skupljaju pelud;

  • boraviti u zatvorenim i klimatiziranim prostorima;

  • uzimati redovito terapiju propisanu od liječnika.

 

COST projekt (2013 - 2017) FA1203 (SMARTER - Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia L.) in Europe (Andrija Stampar Institute of Public Health, Barbara Stjepanović, Ph.D., Ivana Hrga, Ph.D. – Croatian National Representative)

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" može se pohvaliti aktivnim sudjelovanjem u ovom Projektu, koji objedinjuje niz institucija i stručnjaka, poglavito doktora znanosti, iz cijeloga svijeta uključenih u projekt održivog upravljanja vrstom Ambrosia artemisiifolia L. u Europi (SMARTER). COST je međuvladin okvir za europsku suradnju u području znanosti i tehnologije koji omogućuje koordinaciju nacionalnih istraživačkih resursa iz područja znanosti na europskoj razini. Projekt ima vrlo specifičnu misiju i cilj, smanjenje rascjepkanosti u europskim istraživačkim ulaganjima i otvaranje europskog istraživačkog prostora za suradnju diljem svijeta. Kao preteča naprednog multidisciplinarnog istraživanja, COST ima vrlo važnu ulogu u izgradnji Europskog istraživačkog prostora (ERA). To predviđa i nadopunjuje aktivnosti u okvirnim programima EU, koji predstavlja "most" prema znanstvenim zajednicama zemalja u razvoju.